23 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh 0901.395.379
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
CẦU SIÊU LÀ GÌ? TẠI SAO PHẢI CẦU SIÊU CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT?
 
 
Cầu siêu là gì?
Trong phật giáo luôn cho rằng, không phải con người chết đi là tan biến mà sau khi thân xác hủy hoại thì thần thức tùy theo nghiệp báo mà tái sinh vào các con tương ướng với nghiệp thân mà con người đã gieo tạo. Thế giới này không chỉ có cảnh giới, con người mà còn có các cảnh giới khác nữa đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula, cõi người, thần và trời.
Do vậy mà trong 49 ngày người chết như ngây như điếc, tâm thức không biết đường đi lối về. nên nhân thân thỉnh cầu cư tăng ni vì lòng bi mẫn trì tung tôn kính để những người đã khuất lìa các nẻo ác, chúng ma, quỷ thần thảy đều lùi tan.
 
Không nên sát xanh, thường xuyên làm việc thiện, phóng xanh, cúng giường … có vậy thì người chết mới dễ đầu thai vào cõi tốt được.
Để giúp cho người thân của người đã khuất yên tâm, giúp cho những người đã khuất được tái sinh về cảnh giới tốt, cảnh giới của người, thần và trời và khi người chết được đầu thai vào cảnh giới lành thì người thân của người đã khuất cũng cảm thấy an lòng, yên tâm hơn. Hơn thế nữa việc cầu siêu còn nhắc nhở gợi cho con người hướng tới: Chân – Thiện – Mỹ.
 
Nguồn gốc của nghi thức cầu siêu
Bất cứ ai là Phật tử đều đã nghe về gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên. Trong Kinh kể rằng, vì muốn báo hiếu cha mẹ, Ngài đã dùng thần thông để soi khắp các cõi Trời, soi khắp các tầng địa ngục để tìm cha mẹ mình. Nhờ có thần thông, biết mẹ mình đang đoạ lạc, nên Ngài đến cầu xin
 
Đức Phật tìm cách giúp Ngài cứu mẹ.
Đức Phật dạy rằng, nhân dịp chư Tăng sau ba tháng an cư, tinh tiến tu tập ba phần giới, định, tuệ, tích lũy đầy đủ công đức, nên cúng dường với tâm bình đẳng, thanh tịnh để chư Tăng chú nguyện vào phẩm vật cúng dường. Đức Mục Kiền Liên làm theo lời Phật dạy và cứu được mẹ thoát tội địa ngục.
 
Kể từ đó bắt đầu hình thành nghi thức cầu siêu. Các Phật tử có lòng hiếu thảo, noi theo tấm gương Đại Hiếu Mục Kiền Liên và theo lời chỉ dạy của Đức Phật, có thể nguyện cầu cứu khổ cho ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ của mình. Chúng ta không có thần thông, không thể biết giờ này ông bà cha mẹ, tổ tiên của chúng ta còn lưu lạc nơi đâu. Những người lúc sống biết tu tập thì được sinh về cõi Tịnh Độ, nếu làm nhiều việc thiện tạo phúc thì sinh lên cõi Trời. Còn nếu lúc sống phạm nghiệp sát sinh, vọng ngữ, uống rượu, trộm cắp v.v…thì khó có thể tránh khỏi đọa vào các cõi thấp như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh.
 
Sức mạnh nào có thể cầu siêu?
Mùa siêu độ chính là mùa Vu Lan vào tháng 7 âm lịch. Năng lực của chúng Tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ, thanh tịnh giới phẩm, tha thiết cầu Phật chú nguyện, mới có đủ sức mạnh phá cửa địa ngục, để các tội nhân của địa ngục được lên dự lễ trai đàn cầu siêu độ.
 
Đức Phật đã chỉ dạy rằng, trong mùa báo hiếu Vu Lan, tất cả chư mang trên mình trọng trách giúp cho các phật tử, hướng dẫn thực hành pháp và tích lũy công đức, để có thể siêu độ cho ông bà, cha mẹ, cửa huyền thất tổ của mình.
 
Khi đến với lễ cầu siêu, trước hết chúng ta nương công đức của chúng để nguyện cầu cho người thân được siêu thoát. Song chúng ta không thể ỷ lại hoàn toàn trách nhiệm cho chúng Tăng. Các Phật tử là con cháu của ông bà, cha mẹ, tổ tiên, có liên hệ huyết thống và sự kết nối với tâm thức người đã chết. Họ sẽ chỉ liên kết với chính năng lượng tâm của các Phật tử, còn chúng Tăng chỉ mở rộng lòng từ, để năng lượng lòng từ bi được chan trải bình đẳng rộng khắp muôn nơi. Những người được cầu siêu có hưởng được sự lợi lạc từ những nguồn năng lượng này hay không, tùy thuộc vào sự kết nối về quan hệ huyết thống với con cháu trong buổi lễ. Chúng ta ngồi đây tụng Kinh cầu nguyện, tạo nên nguồn năng lượng tích cực bằng cái tâm chí thành chí kính. Bởi công đức tụng kinh, mỗi câu niệm Phật tạo nên trong không giannguồn năng lực rất an lành. Với hàng trăm người quy tụ nơi đây, cùng nhau tụng cả bộ kinh, vô số năng lượng tích cực được tạo ra và quyện lại với nhau thành sức mạnh không thể nghĩa bàn. Nương công đức lớn lao tích lũy từ khóa tu, chúng ta hồi hướng, gửi sức mạnh an lành ấy tới ông bà, cha mẹ, tổ tiên chúng ta. Năng lượng như một đám mây biết bay, đỡ chân ông bà, cha mẹ nhẹ gót vãng sinh cõi Phật.
 
Nghi thức cầu siêu
Chư Tổ Sư dạy: Phần nghi thức cầu siêu này càng đơn giản càng càng tốt, quan trọng là niệm Phật, đại khái như sau thì Tổ Thiền Tâm dạy như sau:
Nếu cần mời các Sư, nên chọn vị nào đạo hạnh trong sạch mới có kết quả, chớ chẳng nên mời những vị chuyên tụng có giá biểu định sẵn. Ngặt vì thời mạt pháp, bậc có đạo hạnh khó tìm nên tốt nhất là bạn tự làm lễ cũng được. Sự thành tâm của gia đình mới là chủ yếu mà kết quả cũng không kém việc nhờ người ngoài. Tuy nghi thức cầu siêu đơn giản, ngắn gọn, nhưng ý nghĩa và tác dụng vô cùng rộng lớn như sau:
 
1. Truớc hết chắp hương, lạy 3 lạy, niệm 3 câu Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện trình:
“Hôm nay, ngày…tháng… chúng con làm lễ … cho… , cúi xin ơn trên Tảo Bảo chứng minh gia bị.
 
2. Chắp hương, hướng về bàn Phật, xá 3 xá và qùy xuống khấn nguyện:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Cúi xin ơn trên Tam Bảo, chư tôn Pháp Hiền Thánh Tăng, Chư Tôn Long Thần Hộ Pháp cảm ứng chứng minh. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho… Nhờ ơn trên từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, lìa khổ được vui, vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc, Nam Mô A Di Đà Phật”.
3. Cả nhà cùng quỳ hoặc ngồi niệm Phật, lưu ý phải niệm đủ sáu chữ Nam
Mô A Di Đà Phật. Thời gian càng lâu càng tốt, ít nhất là 1 giờ.
 
4. Niệm Phật xong cả nhà cùng chắp tay khấn nguyện:” Nguyện đem công đức niệm Phật này hồi hướng cho…để vong linh lìa khổ được vui, nương nơi Bổn Nguyện của đức Phật A Di Đà, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc! Nam mô A Di Đà Phật!”
Cách cầu siêu đúng với chánh pháp chỉ đơn giản vậy thôi, quan trọng nhất vẫn là tâm ta hướng đến người đã khuất. Hồi hướng công đức vô lậu của niệm Phật để họ lìa khổ được vui, được vãng sanh về cõi lành.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline: 0901 39 53 79
www.hoaviennghiatranghaccanhvien.vn #Haccanhvien #hoaviennghiatranghaccanhvien.com #haccanhvien.com #nghiatrangdatongiao #nghiatrangtaiLongAn #miencuclac #nghiatrangbamatgiapsong #HCVdichvutantinh #NơiLưuGiữMiềnKýỨc
5 Lý do nên chọn Hạc Cảnh Viên:
* Giáp ranh TP.HCM – Cách chợ Bến Thành 45 phút đi xe và cách Phú Mỹ Hưng 15 phút đi xe.
* Thiết kế hiện đại và cao cấp.
* Áp dụng công nghệ quản lý và lưu giữ ký ức tối ưu hàng đầu.
* Dịch vụ chăm sóc trọn gói chất lượng cao.
* Quy hoạch ổn định bền vững.
------------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Facebook: https://www.facebook.com/haccanhvien.nghiatrangcongnghe/
Website: http://hoaviennghiatranghaccanhvien.com/
https://haccanhvien.com/
Hotline: 0901.395.379.
 
 
Chia sẻ:
Copyrights © 2019 Hoa Viên Nghĩa Trang Hạc Cảnh Viên. All rights reserved.
  • Online: 48
  • Tuần: 26025
  • Tháng: 42407
  • Tổng: 2298228
Tải Bảng Giá

Tải Bảng Giá

Vui lòng để lại thông tin để chúng tôi liên hệ tư vấn cho bạn một cách tốt nhất

Hotline tư vấn miễn phí: 0901.395.379
Hotline: 0901.395.379
Chỉ đường Zalo Zalo: 0901.395.379 SMS: 0901.395.379

Hoa Viên Nghĩa Trang Hạc Cảnh Viên

Hoa Viên Nghĩa Trang Hạc Cảnh Viên

Hoa Viên Nghĩa Trang Hạc Cảnh Viên